НАЧАЛО   |   ЗА ПРОЕКТА   |   МАТЕРИАЛИ   |   КОНТАКТИ

EN   |   RU

 

Миладин Богетич
Международен комитет на Червения кръст

www.ua.icrc.org

гр. Киев
юли 2017 г.

Миладин Богетич - Международен комитет на Червения кръст

Конфликтът, Минските споразумения

Международната Комисия на Червният Кръст подкрепя Минския процес. Всяка дискусия между страните в конфликта, която може да помогне за спирането на боевете и облекчаването на страданията на местното население, са приветствани от МКЧК. Началник делегацията на МКЧК Алайн Ешлиман, участва в работата на хуманитарната подгрупа в Минск.

Една от инициативите на МКЧК, която беше представена на страните и дискутирана в Минск по няколко различни случая, е изграждането на мост през реката Северски Донец в Станицо Луганският район. Правейки прекосяването там по-безопасно за всички е спешна хуманитарна необходимост, както и улеснявайки преминаването на реката от хората на двата бряга, е наше основно начинание. Този проблем беше повдигнат в Минск на 19 юли. МКЧК е в готовност да осигури услугите си като неутрален проводник и ще започне изграждането на моста само, ако е постигнато пълно съгласие между двете страни.

Последните данни сочат, че между 8000 и 10000 души прекосяват по сега съществуващият мост (който е в окаяно състояние) всеки ден. Времето за чакане може да продължи с часове в температури под нулата, или непосилно ниски температури. Хората, които използват този паянтов малък мост са поставени пред невероятни трудности, особено хората, които са крехки и неподвижни и тези, които трябва да бъдат носени като болните и възрастните хора. През лятото МКЧК има пункт, който предоставя вода, първа помощ и място, където цивилните могат да си починат докато чакат да преминат. През зимата пунктът предоставя топло убежище, както и горещ чай.

МКЧК е неутрална и независима огранизация, чиято работа е с чисто хуманитарен характер. Нашите действия са насочени към защита и предоставяне на помощ на хората засегнати от въоръженият конфликт. Като неутрална и неполтическа организация, МКЧК не коментира политически развръзки, или изказвания от различните страни на конфликта в Украйна, или от други страни и международни лица.

Престъпленията срещу мирни граждани

МКЧК не събира статистика относно броят на убитите, или ранени цивилни. Други организации, включително ОССЕ, както и Службата на Върховния комисар по правата на човека, могат да бъдат по-добри източници на този тип информация. Главната цел на МКЧК е да предпазва живота и достойнството на жертвите на въоръжени конфликти и други ситуации на насилие, както и да им предоставя с много необходимата подкрепа. Друго начинание на МКЧК е да предотврати страданията, като промотира и подсилва уважението към хуманитарното право и универсалните хуманитарни принципи.

Един от тези принципи, е че цивилните цели и обекти, от които зависи цивилното благополучието, не бива да бъдат атакувани. В този контекст, МКЧК е предложила създаването на пет зони на безопастност в източна Украйна за предпазване на жизненоважна инфраструктура и предоставяне на местното население с постоянен достъп до питейна вода. Необходимостта за създаване на такива зони идва от непосредствени проблеми със сигурността и настоящата хуманитарна ситуация. За пример, често се случва, че служителите поддържащи водоснабдителните станции, не могат да работят заради бомбардирането. Има риск за цивилните да загубят достъпа до питейна вода. Снарядите падат до комунални съоръжения доставящи вода, газ и ток и отрязват достъпа до тях. След като тези съоръжения са взаимосвързани, всички хора, живеещи близо до линията на контакт, са засегнати. Следователно МКЧК предлага създаването на демилитизирани зони, които да бъдат защитени от атаки и няма да бъдат използвани за военни цели. Например, ако територията, на която се намира станция за питейна вода, се контролира от едната страна, тя трябва да поеме отговорността да не използва тази зона за военни цели. Зоните на безопасност трябва да бъдат малки райони договорени от страните и отбелязани на картата. Даже в конфликтна зона, според международното хуманитарно право и правила, цивилните се нуждаят от достъп до инфраструктура. Районите, в които се намира тази инфраструктура, не трябва да бъдат целени, тъй като тя се използва за поддържане на живота на населението.

Следните пет зони са предложени от МКЧК: в Донецкият регион, водната централа на Северско-Донецкият канал, Донецката и Верхнекалмиуская водопречистващи станции. В Луганският регион зоните трябва да бъдат селището Карбонит (в района на град Золоте) и станцията за питейна вода Петровски. Ако страните се съгласят да създадат тези зони, ефектът може да се види скоро, но страните се задължават да се придържат към споразуменията.

Здравето и хигиената са засегнати от боевете на местно ниво. Те засягат и работата на болниците. Не само местното население страда от откритият конфликт – подобни действия водят до разрушение на социалната инфраструктура. Както беше споменато, основната цел на МКЧК е да предпазва и помага на цивилните засегнати от конфликта, за това направихме това предложение за защита на тези жизненоважни инфраструктурни обекти.

Създаването на зони на безопастност трябва да бъде одобрено от всички страни, или директно, или чрез неутрален посредник. Зоната определена за безопасна трябва да бъде ясно определена, както и маркирана. За да си поддържа статута на безопасна зона, не трябва да има присъствие на военен персонал и военна техника.

Ситуацията на контролните пунктове за преминаване на линията

Хората чакат с часове, даже и с дни на пунктовете, някои, от които са били бомбардирани през деня съвсем наскоро. МКЧК е призовала за вземането на конкретни действия с цел подобряване на ситуацията за цивилните, които се опитват да пресечат линията на допир, които чакат изложени на жега, студ и опасността от бомбардировки и мини. Надяваме се, че усилията, които вложихме за поправяне на мостът Станиция Луганска, ще подобри условията в тези отношения.

Бихме искали да напомним на всички въоръжени постове да подсигурят безопастността и уважението при всички случай на цивилните пунктове на пресичане, както и на другите важни обекти използвани от цивилните, или обозначени с емблемата на Червеният Кръст. Продължаваме да призоваваме всички страни да улеснят преминаването на цивилни граждани през съществуващите прпусквателни пунктове. Друго нещо, което МКЧК е направила е издигането на билбордовете и знаци по протежение на пътищата, които предупреждават хората да не излизат от пътя поради опастността от притовопехотни мини. Вдигнахме и много тоалетни за хората, които чакат на опашките, за да не ходят по полетата и да се излагат на опастност от притовопехотни мини и неизбухнали снаряди.

Животът на хората във въоръженият конфликт

Международният Комитет на Червния Кръст разполага с полеви офиси в Северодонецк, Славианск, Мариопул, Одеса, Луганск и Донецк, тоест, от двете страни на конфликтната линия в контролираните от правителството територии и тези извън контрола му. Над 300 души персонал на МКЧК работят в тези офиси и взаимодействат с местното население на дневна база. Поради това, ние сме много запознати с проблемите и пречките, които срещат тези хора в живота си. Семейства са били разделени от конфликта и срещат трудности да се съберат отново. Програмата на МКЧК за възстановяване на семейните връзки и събиране на семействата се бори с този проблем. Записани са над 1200 случая на изчезнали хора и нашите екипи работят с представители и на двете страни на конфликтната линия, включително чрез предоставяне на правна и съдебна експертиза, обучения, даряване на липсваща екипировка и др. Хиляди хора от двете страни на конфликтната линия, са загубили техният поминък и МКЧК им помага като им доставя колети с храна, хигиенни и медицински продукти, или с някой случаи, им поправя къщите. МКЧК също помага на местните хора с отглеждането отново на зеленучци, или кокошки, понякога чрез директни дарения на добитък, понякога чрез кешови транзакции. В резултат от конфликта, много хора страдат от психологически травми и нашите служители са на терен, за да провеждат идвидуални, или групови сесии. Организирани са спешни водни доставки на много места, включително Авдеека, Вухледар, Покровск и др. Водната оскъдност, както и уязвимостта на водната система, е голям проблем. Най-големият ни инфраструктурен проект цели да снабди с източник на вода, повече от 300 000 души в Покровск, в случай на авария на централния водопровод на основния доставчик на вода „Вода Донбаса“. Централният водопровод е изключително уязвим, тъй като, няколко ключови инфраструктури се намират на контактната линия, и по-специално, Първа Помпена Станция. За съжаление, помпената станция не работи и бентът на резервоара е нарушен. Ние помагаме с рехабилитацията и строителството на нов електропровод. Понеже здравната система и от двете страни на конфликтната линия е засегната, което причинява разнообразни ефекти върху пациентите, организацията ни предоставя хирургически материали за еднократна употреба, ваксини, инсулин, както и други основни лекарства и оборудване.

Това ви дава представа за нуждите на хиляди хора, които са директно засегнати и страдащи от продължаващият конфликт и какво прави МКЧК, за да им помогне.

Вашето послание

Конфликтът в източна Украйна навлиза в четвъртата си година и е довел до хиляди жертви и още повече разселени. Стотици хиляди души живеят в постоянен страх от бомбардировки, стрелба и противопехотни мини. Достъпът им до основни продукти като храна, вода и електричество е драстично намален. Трябва да наблегнем на изключителната уязвимост на съществени инфраструктурни части – за вода, газ и електрически инсталации – намиращи се на фронтовата линия и да повторим призива на МКЧК за установяване на зони на безопастност, за да се увеличи защитата им от действията на недоброжелатели.

Едно от основните ни послания, е че докато съществува конфликтът, цивилните и цивилните обекти, както и ключови инфраструктурни обекти, трябва да бъдат предпазвани и да не бъдат атакувани. Всички участници на терена и всички останали в международен мащаб, които биха имали въздействие върху тях, тряба да работят, за да осигурят пълното спазването на международното хуманитарно право.