НАЧАЛО   |   ЗА ПРОЕКТА   |   МАТЕРИАЛИ   |   КОНТАКТИ

EN   |   RU

 

Александър Хъг
Зам. председател на Мониторинговата мисия
на ОССЕ в Украйна

гр. Киев
юни 2017 г.

автор: Любомир Данков

Александър Хъг - Мониторингова мисия на ОССЕ в Украйна

Минските съглашения се подписаха отдавна, но в Донбас продължават да се водят сражения на отделни места, постоянно има периодични сериозни изостряния на конфликта и той сякаш изглежда безкраен. Кои са основните причини за това?

Действително, специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в своите над 1000 ежедневно публикувани доклада установява факта, че сраженията в източната част на страната не стихват. Фактите се излагат публично всеки ден на три езика – руски, украински и английски – и са достъпни на уебсайта на мисията за всички, включително страните-участници и подписалите Минските споразумения. От момента на подписването им се наблюдава известно подобрение на ситуацията, и това подобрение е отразено в нашите доклади; част от въоръжението е изтеглено, има и известно намаляване на сраженията. Въпреки това, окончателното решение на конфликта зависи от политическата воля на страните, подписали съглашението. Не самото споразумение, а страните са тези, които ще успеят или ще се провалят.

Коя от страните според Вас е по-склонна да прекрати конфликта, и коя от тях извършва повечето провокации?

Този въпрос ни е задаван много пъти, и на него е почти невъзможно да се отговори. Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ е установила, че и двете страни в конфликта нарушават споразуменията и обещанията си – и двете страни продължават да държат въоръжение в райони, в които не трябва да има оръжия, продължават стрелбите – някои го наричат „ответен огън“, но това на практика е стрелба, а това е изрично упоменато като един от ключовите моменти в споразумението. Прекратяване на огъня, изтегляне на тежкото въоръжение, оттегляне на въоръжените сили и грижа за местното население – това са основните мерки, необходими за прекратяване на конфликта. Още веднъж: сблъсъците ще приключат единствено когато има политическа воля за това, и ако това не се случи, няма да означава провал за споразуменията, а за страните, които са ги подписали. Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ ще продължи да документира дали страните продължават да нарушават съглашенията, или ще успеят да изпълнят ангажиментите си.

Какво според Вас е необходимо за прекратяване на конфликта?

Най-напред, повтарям, това, което е нужно, е политическа воля за изпълняване на споразуменията, подписани в Минск преди доста време. Тези мерки са съгласувани и са ясни за всички. Започва се с прекратяване на огъня, продължава се с изтеглянето на тежкото въоръжение, и се продължава с оттегляне на силите там, където страните се намират твърде близо една до друга. Всички тези мерки ще спомогнат да се запази най-уязвимата част от обществото в този конфликт – цивилното население, което все още живее в и около районите, в които вече трета година се водят сражения.

Какво според Вас е конфликтът в Донбас: антитерористическа операция, руска военна агресия спрямо Украйна, гражданска война, или?

Това е въоръжен конфликт, който Мисията документира от самото му начало до днес. Този конфликт продължава твърде дълго. Мисията работи тук вече четвърта година, а конфликтът продължава повече от три години. Крайно време е страните в него да покажат ясно, че са готови да изпълнят споразуменията, които са подписали.

можете ли да предоставите повече информация за престъпленията, извършвани и от двете страни, а именно употреба на забранени оръжия и стрелба по граждански обекти?

Конфликтът се развива с времето. Той е непредсказуем, непостоянен, а в ранните му дни през 2014 г. липсваше разграничителна линия. След това прерасна в статична размяна на огън по протежение на линията на съприкосновение, и все още наблюдаваме настъпления и от двете страни.

Най-обезпокоителното е, че горещите точки – там, където наблюдаваме почти 90% от сраженията – се намират в или около застроени райони: големи жилищни центрове като Донецк, Авдеевка, Горловка. Множество села около линията на съприкосновение също попадат в тези горещи точки. Тези села не просто се намират на тази линия, те биват и използвани с военна цел. Наблюдаваме военна техника в жилищни райони и това е причината те да бъдат обстрелвани, и неминуемо следва увреждане или разрушаване на цивилни обекти, както и ранени или убити цивилни. В този конфликт често се използват неприцелни оръжия, а гражданското население плаща цената. Само тази година имаме потвърдени над 260 жертви сред цивилното население.

Има ли достатъчно възможност и подкрепа мисията на ОССЕ в Украйна да покаже ясно нарушенията на споразуменията? Когато наблюдавате обстрел, знаете ли кой е стрелял пръв, какъв тип оръжие е използвано, била ли е провокирана стрелбата, къде точно са били позиционирани стрелците, кой е започнал настъпление в сивата зона към ответната страна, и т.н.?

Възможността да си свършим работата зависи от волята на страните-участници в конфликта. Ние имаме изрични пълномощия, според които ни се предоставя достъп до всяка област в Украйна. Това е отбелязано и съгласувано в Минските споразумения – страните носят пълна отговорност да позволят на Мисията да си свърши работата. Тъй като те не успяват да го направят, специалната наблюдателна мисия на ОССЕ не може да види всички нарушения. Има само една причина да не ни позволяват достъп до определени райони – те не искат ние да документираме нарушенията, които извършват в тези райони, на които са наложени ограничения. Отбелязването и документирането на нарушения означава да се съобщават неудобни истини. Щом видим стрелба, щом видим посоката на стрелбата и там, където камерите ни регистрират размяна на огън – всичко това ще бъде документирано. Там, където не можем да видим, ние не можем и да спекулираме, но има достатъчно на брой случаи, в които имаме ясна индикация кой стои в основата на нарушението. Току-що споменах за случаи, в които наблюдаваме въоръжение там, където не трябва да го има. Пределно ясно е къде се намира това въоръжение, както и кой контролира районите, в които се намира то, следователно нямаме съмнение кой е нарушителят в тези случаи. Това се отнася в равна степен за почти всички нарушения, при които на нас ни се налагат ограничения за придвижване, и освен това е пределно ясно коя от страните, подписали споразумението, носи вина за това. Това, което изискваме ние, е активност – видима активност – за да могат да се осъществят споразуменията и да стане ясно, че мандатът на Мисията, подкрепен от 57 страни, включително Украйна и Руската федерация, е зачетен от всички.

И за двете страни в конфликта се говори, че умишлено обстрелват граждански обекти – жилищни и обществени сгради, за да хвърлят вината върху ответната страна. Действителни ли са тези обвинения или са част от пропагандната война? Вие наблюдавали ли сте такива инциденти?

Както споменах и преди, значителна част от сраженията се водят в населени райони, изградени са военни позиции в градове, села, в покрайнините им. Тази военна техника привлича ответен огън и като неизбежен резултат околните сгради се превръщат в цел, биват разрушавани, а сред гражданското население има ранени и убити. Голяма част от цивилните жертви, които регистрираме, умират или са ранени от шрапнели, което означава в резултат от стрелба с оръжия, които отдавна е следвало да бъдат изтеглени. Задачата на специалната наблюдателна мисия на ОССЕ е да установява такива факти. Докладите, които публикуваме ежедневно, допринасят да се изгради обективна картина, за да се противодейства на огромното количество информация, която идва от субективни източници и не отразява реалните факти. Това е нашият принос за намиране на решение на конфликта. Базирайки се на нашата информация, тези, които вземат решенията, могат да излязат с важни и трудни изводи.